Tłumaczenie nie jest kopią, lecz aktem twórczym” José Ortega y Gasset

Założycielem i właścicielem Biura Tłumaczeń BALTIC PARTNER jest mgr Zbigniew Suchodolski – tłumacz przysięgły języka litewskiego (wpisany w 2005 roku pod nr TP/31/05 na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości):„Dzięki długoletniemu zamieszkiwaniu na Litwie, ukończonym studium filologicznym i ekonomicznym oraz bardzo dobrej znajomości języków i realiów krajów bałtyckich jestem w stanie zaoferować Państwu usługi o najwyższej jakości. Jestem członkiem – założycielem Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy w Gdańsku. Zapraszam do współpracy” – Zbigniew Suchodolski.

W 2010 roku ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe na kierunku Tłumaczenia Ekonomiczno-Prawne w Biznesie – Język Angielski w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

Ciągłe doskonalenie jest moim priorytetem. Poniżej przedstawiam niektóre certyfikaty ze szkoleń:

„Kultura języka polskiego dla tłumaczy. Część 1: poprawność gramatyczna i interpunkcyjna”

„Kultura języka polskiego dla tłumaczy. Część 2: poprawność leksykalno-stylistyczna i ortograficzna”

„Wordfast – Trening 1”

„Najczęściej popełniane błędy językowe .”