Specjalizujemy się głównie w tłumaczeniach (pisemnych i ustnych) języków krajów bałtyckich: 

litewskiego (zwykłe i przysięgłe),

łotewskiego (zwykłe i przysięgłe),

estońskiego (zwykłe).

W ramach kompleksowej obsługi naszych klientów oferujemy również tłumaczenia języków:

rosyjskiego angielskiego
ukraińskiego niemieckiego


szwedzkiego norweskiego
duńskiego fińskiego.

Ponadto oferujemy weryfikację (korektę i redagowanie) tekstów obcojęzycznych.

Zakres tłumaczeń (zwykłych i przysięgłych) obejmuje m.in.:

 • dokumenty rejestracyjne pojazdów,
 • dokumenty z archiwów,
 • akty urodzeń, zgonów, małżeństwa,
 • akty notarialne,
 • dokumenty rejestrowe firm,
 • dokumentację techniczną (instrukcje, etykiety, DTR),
 • dokumentację ekonomiczną (dokumenty założycielskie firmy, bilanse),
 • dokumentację związaną z projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej,
 • dokumentację handlową (oferty, foldery, zamówienia, umowy, strony www),

Zakres tłumaczeń ustnych (zwykłych i przysięgłych) obejmuje m.in.:

 • tłumaczenia konsekutywne;
 • tłumaczenia symultaniczne;
 • konferencyjne.